Özgeçmiş

Yurtdışı Yayınlar

 • Olgaç V, Erbil Y, Barbaros U, Öztezcan S, Giriş M, Kaya H, Bilge H, Güler S, Toker G. The efficacy of octreotide in pancreatic and intestinal changes: radiation-induced enteritis in animals. Dig Dis Sci. 2006 Jan;51(1):227-32
 • Bozbora A, Barbaros U, Kaya H, Erbil Y, Kapran Y, Özbey N, Özarmağan S. Thyroid metastasis of malignant melanoma. Am J Clin Oncol. 2005 Dec;28(6):642-3
 • Kaya H, Barbaros U, Erbil Y, Bozbora A, Kapran Y, Aral F, Özarmağan S.Metastatic thyroid carcinoma. N Z Med J. 2005 Oct 28;118(1224):U1705
 • Erbil Y, Türkoğlu U, Barbaros U, Balık E, Olgaç V, Kaya H, Cimşit B.Oxidative damage in an experimentally induced gastric and gastroduodenal reflux model. Surg Innov. 2005 Sep;12(3):219-25
 • Erbil Y, Barbaros U, Deveci U, Kaya H, Bozbora A, Özbey N, Adalet I, Özarmağan S. Gamma probe-guided surgery for revision thyroidectomy: in comparison with conventional technique. J Endocrinol Invest. 2005 Jul-Aug; 28(7):583-8
 • Cabioglu N, Ozmen V, Kaya H, Tuzlali S, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M, Dagoglu T. Increased lymph node positivity in multifocal and multicentric breast cancer. J Am Coll Surg. 2009 Jan;208(1):67-74.
Yurtiçi Yayınlar

 • Erbil Y, Barbaros U, Güven K, Kaya H, Gündüz M,Bozbora A, Özarmağan S. Clinical and radiological features of the adrenal cysts. Endokrinolojide Diyalog Dergisi 6:189-194, 2005
 • Erbil Y, Özbey N, Bozbora A, Barbaros U, Kaya H, Kapran Y, Özarmağan S. Graves’ disease with/without nodules and the risk of thyroid carcinoma. Endokrinolojide Diyalog Dergisi
 • Bozbora A, Erbil Y, Türe N, Barbaros U, Kaya H, Kapran Y, Özarmağan S. Role of vascular endothelial growth factor in the prognosis of papillary thyroid cancer. Endokrinolojide Diyalog Dergisi 3:107-112, 2004
Sözlü Bildiriler

 • Kaya H, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Bozfakıoğlu Y. Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. 7. Ulusal Meme Kongresi, 16-19 Ekim, Antalya
 • Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakıoğlu Y, Parlak M, Demirel T: Meme koruyucu cerrahi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Kongresi, 16-19 Ekim, Antalya
 • Barbaros U, Deveci U, Kaya H, Erbil , Bozbora A, Özarmağan S, Adalet I, Aral F. Tamamlayıcı tiroidektomide gamma probe kullanmı: Konvansiyonel teknikle karşılaştırma. Endokrnolojide Diyalog. 2004 Dec;(4)1:289
 • Şahin A, Kalaycı M, Akman H, Bozkıran S, Kaya H, Buğra D, Tezelman S, Akyüz A, Özgür M, Kuzucu K. Akut apandisit tanısında kontrastsız bilgisayarlı tomografinin roü. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. Kasım 2005;115
Yabancı Posterler

 • Ozmen V, Kaya H, Cabioğlu N, Kecer M, İgci A. Increased lymph node positivity in multfocal breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. 2004 Supplement I
Yerli Posterler

 • Barbaros U, Kaya H, Deveci U, Bozbora A, Erbil Y, Özarmağan S, Molvalılar S, Kapran Y, Dizdaroğlu F. Malign melanomun tiroid metastazı. Endokrinolojide Diyalog 200 Dec;(4)1:280
 • Barbaros U, Kaya H, Bozbora A, Erbil Y, Özarmağan S, Özbey N, Kapran Y. Vasküler endoteliyal growth faktörün papiller tiroid kanserin prognozundaki rolü. Endokrinolojide Diyalog. 2004 Dec;(4)1:280
 • Barbaros U, Kaya H, Deveci U, Erbil Y, Bozbora A, Özarmağan S, Azezli A, Dizdaroğlu F. Renal karsinomun tiroid metastazı. Endokrinolojide Diyalog. 2004 Dec;(4)1:281
Kitap Çevirileri

 • Richard M Divine. Kolon volvulusu. Mayo Kliniği Gastrointestinal Cerrahisi. Erbil Y, Değerli Ü(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitapevleri 2005;553-558
 • James D(Ed). Saha Rehberi-Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi. Erbil Y(Ç.Ed). Nazal yabancı cisim çıkarılması. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitapevleri. 2005;13-16
 • James D(Ed). Saha Rehberi-Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi. Erbil Y(Ç.Ed). Nazal fraktürün acil tedavisi. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitapevleri. 2005;17-18
 • James D(Ed). Saha Rehberi-Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi. Erbil Y(Ç.Ed). Epistaksis. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitapevleri. 2005;19-25
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Ankilozan spondilit. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;136-137
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Boğulma. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;210-211
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonlar. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;550-551
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Marfan Sendromu. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;638-639
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Osteoartrit. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;694-695
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Osteomalazi. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;696-697
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Akut piyojenik osteomiyelit. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;698-699
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Osteoporoz. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;700-701
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Sıcağa maruz kalma sendromu. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;864-865
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Primer ve metastatik spinal kord tümörleri. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;902-903
 • Papadakis M A, McPhee S J(Ed). Lange Tanı Ve Tedavi-Dahiliye. Kemik ve eklem tüberkülozu. Erbil Y(Ç.Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. 2005;982-983
Comments