Cerrahi Hastalıklar

Aşağıda bazı cerrahi hastalıklarla ilgili bilgiler bulacaksınız. Zamanla daha fazla hastalıkla ilgili bilgi ve daha yoğun içerik bulacaksınız.

Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı kasıktaki doğal anatomik yapıların defektidir. Karın içi organlar bu dokulardaki gevşeklik nedeniyle bölgede şişkinliğe sebep olmaktadır. Her yaşta görülebilir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür ve sıklıkla sağ taraftadır. Doğuştan olabilen karın duvarı zayıflıkları dışında prostat hastalıkları, kronik akciğer hastalıklarına bağlı öksürük, ağır kaldırma gibi sebepler de oluşumuna neden olabilir.

Çoğu hastada tek rahatsızlık kasıkta şişliktir. Beraberinde ağrı görülebilir. Şişlik hasta tarafından bastırılarak indirilebileceği gibi fıtık çok daha ilerleyerek testislere kadar iner ve elle geri itilemez. Bu durumda bile tek şikayet şişlik olabilir. Ancak fıtığın boğulması durumunda hastalığa çok ciddi ağrı eklenir ki acil bir durumdur.

Tedavisi cerrahi teknikle karın duvarındaki zayıflığın onarımıdır. Fıtık için çeşitli ameliyatlar tanımlanmış olsada bugün için popüler olan teknik sentetik yamalar ile fıtığın onarımıdır. Bu teknik ameliyat sonrası ağrı ve nüksleri azaltmaktadır. Komplike olmamış, ek rahatsızlığı olmayan hastalarda genellikle bir günlük hastane yatışı yeterli olmaktadır. Sentetik yamaların beraberinde getirdiği en büyük problem enfeksiyondur. Vücuda yerleştirilen yabancı bir cisim olduğu için üzerine eklenen enfeksiyondan kurtulmak çok zor olabilmektedir. Hatta bazı durumlarda yamanın çıkarılması bile gerekebilmektedir.

Anal Fissür

Makattaki oluşan yüzeyel çatlaklardır. Çoğunlukla kabızlık çeken kişilerde görülür. Bu bölgedeki diğer zorlanmalarda da görülebilir. Ana şikayet tuvalet esnasında oluşan şiddetli ağrı ve kanamadır. Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki hastalar tuvalet ihtiyaçlarını ertelemeye çalışırlar. Dışkı daha da sertleştiği için bu tuvalete çıkmayı çok daha ızdıraplı hale getirir. Suçlanan mekanizma makatı çevreleyen kasların gerginliğidir. Akut tabloda ilaçlarla düzelme sağlanabilirken, kronikleşmiş vakalarda cerrahi tedavi önerilir. Kısa bir işlemdir ve hasta aynı gün hastaneden ayrılabilir.

Hemoroidal Hastalık

Hemoroidler makatta bulunan ve dışkı kontrolünde görevleri olan damarsal yapılardır. Yani hemoroid bir hastalık değildir. Ama hemoroidlerin hastalığı vardır. Hastalığın gelişiminde genetik, kronik kabızlık, kronik akciğer hastalıkları, uzun süre ayakta durma, gebelik ve beslenme ve tuvalet alışkanlıkları gibi faktörler vardır. Hastalar genellikle ele gelen meme şeklinde tarif ederler. Beraberinde kanama olabilir. Makattan sıvı sızmasına bağlı kaşıntı olabilir. İçindeki kan pıhtılaştığıda (tromboze hemoroid) ciddi ağrı görülür.

Korunma ve tedavide düzenli tuvalet alışkanlığı sağlanmalı ve lifli gıdalar tüketilmelidir. Ancak ilerlemiş durumlarda ve tromboze hemoroidlerde cerrahi tedavi gerekebilir. Tromboze hemoroidde lokal anesteziyi takiben küçük bir kesi ile pıhtılaşmış kan boşaltılır. Çok hızlı bir rahatlama sağlar. Hemoroidleri çok büyümüş hastalarda cerrahi tedavi önerilir. Bu durumda büyümüş ve kanamalı hemoroidler kesilerek çıkartılır. Hasta aynı gün dahi evine gönderilebilir.

Safra Kesesi Taşları

Safra kesesi karaciğerin altına yerleşmiş bir organdır. Fonksiyonu karaciğer tarafından üretilen safrayı toplayıp oniki parmak bağırsağına boşaltmaktır.

Bazı nedenlerle safra kesesinde taşlar oluşabilir. Taşlar kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Beyaz tenli ve kilolu kişilerde daha sıktır. Tek veya çok sayıda ve çeşitli çaplarda olurlar.

Taşlar tamamen sessiz kalabilir. Bazı kişilerde yemek sonrası karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetlere neden olabilir. Hatta bu nedenle mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabilir. Bazı hastalarda ise safra kesesinin akut iltihabına neden olur ki bu durumda karın ağrısı çok daha şiddetlidir. Beraberinde bulantı ve kusma görülebilir. Küçük taşlar ise safra yolları ve pankreas bezi kanalını tıkayarak sarılık ve pankreatite neden olabilir. Bu yüzden milimetrik taşlar daha risklidirler.

Safra kesesinin akut iltihabında antibiyotikler verilir. Bu sadece iltihabın tedavisidir. Taşları ortadan kaldırmaz. Yapılması gereken safra kesesinin cerrahi teknikle çıkarılmasıdır. Bugün için altın standart laparoskopik (kapalı) tekniktir. Ancak gerek ameliyat öncesinde gerekse de ameliyat sırasında cerrahın açık ameliyat tekniğini kullanması gerekeceği bilinmelidir. Laparoskopik ameliyat sonrası genellikle bir gecelik hastane yatışı yeterli olmaktadır. Elbetteki bütün cerrahi girişimlerde olduğu gibi bu süre hasta ve hastalığın durumuna göre değişebilmektedir.

Akut Apandisit

Apandisit karın alt kısmında bulunan kör bağırsağın iltihabıdır. Genç popülasyonda daha sık olmakla beraber her yaşta görülebilir. Sıklıkla bir dışkı parçasının apandiks lümenini tıkaması sonucu oluşur. Bu tıkanmaya içindeki lenf dokularının şişmesi de neden olabilir.

Ana şikayet karın ağrısıdır. Ağrı göbek çevresinde başlar ve zamanla karın sağ alt bölümüne yerleşir. Bulantı ve kusma ile iştahsızlık eşlik edebilir. Ateş genellikle gecikilmiş vakalarda görülür.

Ağrının yeri nedeniyle diğer bağırsak hastalıkları, idrar yolu hastalıkları ve kadın hastalıkları ile karışabilir. Bu nedenle tanı koymak her zaman kolay değildir. Ayırıcı tanı için kan ve idrar tetkikleri gerekir. Ultrason veya bilgisayarlı tomografi apandisitin gösterilmesinde yardımcıdır. Bütün bu tetkiklere rağmen tanıda hala şüphe varsa tanısal laparoskopi (kapalı ameliyat tekniğiyle karnın incelenmesi) yapılabilir.

Akut apandisitin tedavisi cerrahi girişimdir. Ameliyat ile iltihaplı apandiks çıkarılır. Karın içi iltihabın yaygın olmaması durumunda hasta takip eden gün taburcu edilebilir. İltihabın yaygın olması durumunda bu süre uzar. Hatta özellikle çocuk ve yaşlılarda hastalık hayatı tehdit edici boyutlara gelebilir.
Comments